En compliment de la legislació europea us informem que aquesta web utilitza tecnologia de cookies. Les dades enmagatzamades s'empran amb la finalitat de millorar la vostra experiència en aquesta web com, per exemple, recordar les vostres preferències sobre determinades funcions. close

Categories

Informació

Espirometria i avaluació de la funció pulmonar

Espirometria i avaluació de la funció pulmonar

 (825)    (0)    0

  Espirometria

Què és la espirometria

L'espirometria estudia el funcionament pulmonar analitzant, en circumstàncies controlades, la magnitud absoluta dels volums pulmonars i la rapidesa amb que el pacient és capaç de mobilitzar-los.

És imprescindible per al diagnòstic i el seguiment de la majoria de les malalties respiratòries (Asma, MPOC ...) i permet valorar l'impacte sobre la funció pulmonar de malalties d'altres òrgans o sistemes (cardíaques, renals, hepàtiques, neuromusculars ...).

Tipus d'espirometria

Espirometria simple

Consisteix en sol·licitar al pacient que, després d'una inspiració màxima, expulsi tot l'aire durant el temps que necessiti.

Espirometria forçada

Després d'una inspiració màxima, se li demana al pacient que realitzi una expiració de tot l'aire en el menor temps possible. És més útil que l'anterior ja que permet establir diagnòstics. Es pot representar com:

 • Corbes volum - temps
 • Corbes flux - volum

Finalització de la prova

 • Quan s'obtinguin 3 corbes satisfactòries que durin més de 6 segons.
 • Diferències entre les 3 corbes en FVC i FEV1 inferiors al 5% o 100 ml.
 • El nombre màxim de corbes, per no esgotar el pacient serà de 8-9.

Elecció de la Corba

Es triarà aquella en què la suma de l'FEV + FEV1 sigui més gran.

Càlcul del quocient FEV1 / FVC

Es realitzarà utilitzant el valor màxim de FEV1 i FVC en qualsevol de les corbes tècnicament satisfactòries, encara que siguin de corbes diferents.

Principals paràmetres espiromètrics

1. Capacitat vital forçada (FVC) És el volum d'aire expulsat durant la maniobra d'espiració forçada. És un indicador de la capacitat pulmonar i s'expressa en litres.

2. Capacitat vital (VC) És el volum inspirat des d'una situació d'espiració màxima prèvia fins a la màxima inspiració, es mesura en litres i en condicions normals ha de ser similar a l'FVC.

3. Volum màxim d'aire espirat en el primer segon (FEV1) correspon al volum màxim d'aire exhalat en el primer segon de la maniobra de FVC, també expressat en litres.

4. Flux espiratori màxim (FEM) o "Peak flow" (PEF) Correspon al flux màxim aconseguit durant la maniobra d'espiració forçada i s'expressa en litres / segon. És molt dependent de l'esforç.

Paràmetres significatius en una espirometria forçada: FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEV6, FIF 50%, FIVC, FEF 50%, FEF25% -75%

Principals patrons espiromètrics

Patró obstructiu:

 • FVC normal.
 • FEV1 disminuït.
 • FEV1 / FVC disminuït.

Patró restrictiu:

 • FVC disminuït.
 • FEV1 disminuït.
 • FEV1 / FVC normal.

Patró mixt:

 • FVC disminuït.
 • FEV1 disminuït.
 • FEV1 / FVC disminuït

Prova de broncodilatació

Diagnòstic de l'asma bronquial.  

Establir el grau de reversibilitat del tractament broncodilatador en la MPOC.

Tècnica

Es realitza una determinació basal de FEV1.

S'administren per via inhalatòria:

 • 400 mg d'un agonista beta-adrenèrgic.
 • 80 mg de anticolinèrgic.

S'esperen 15-20 minuts i es repeteix la determinació del FEV1.

Interpretació

La prova es considera positiva si: 

 • El FEV1 augmenta 200 ml.
 • Augment del 12% en valor absolut del FEV1 aplicant la fórmula: (2x(FEV1 post – FEV1 pre)) / FEV1 post + FEV1 pre

La prova és molt específica, la seva positivitat indica hiperreactivitat bronquial, però és poc sensible, la seva negativitat no la descarta.

És d'utilitat en el diagnòstic diferencial. Quan la prova és molt positiva o el FEV es normalitza, ha de qüestionar-se el diagnòstic de MPOC i cal pensar en asma bronquial.

_________________

Normativa SEPAR Espirometría F. García-Río et al / Arch Bronconeumol. 2013;49(9):388–401    
Su comentario ha sido enviado con éxito. Gracias por comentario!
Deja un comentario
Captcha
Comentarios de Facebook