En compliment de la legislació europea us informem que aquesta web utilitza tecnologia de cookies. Les dades enmagatzamades s'empran amb la finalitat de millorar la vostra experiència en aquesta web com, per exemple, recordar les vostres preferències sobre determinades funcions. close

Categories

Informació

Malaltia Arterial Perifèrica MAP, habitualment asimptomàtica

Malaltia Arterial Perifèrica MAP, habitualment asimptomàtica

 (653)    (0)    0

  Index Turmell Braç

Estudis epidemiològics han demostrat que la majoria dels subjectes amb Malaltia Arterial Perifèrica (MAP) romanen asimptomàtics o presenten símptomes atípics de la malaltia.

La Malaltia Arterial Perifèrica (MAP) és una manifestació de la malaltia ateroscleròtica i com a tal s'associa a major morbimortalitat. A Espanya comptem amb diverses publicacions que presenten com a denominador comú el fet d'haver realitzat els estudis a les persones o pacients que acudien a diferents centres de salut distribuïts al llarg de la geografia del nostre país. Amb aquests treballs, podem afirmar que la prevalença de la MAP en població general espanyola varia entre el 4,5-8,5% segons les sèries; de la qual el 3,83- 24,5% és asimptomàtic i 6-29,3% es pot presentar com claudicació intermitent.

1 de cada 5 persones amb edat ≥ 65 anys visitada en Atenció Primària pateix MAP no diagnosticada (índex turmell-braç <0,9).
Només 1 de cada 10 d'aquests pacients presentaran símptomes clàssics de claudicació intermitent.
Si es confia únicament en els símptomes clàssics de la claudicació intermitent, moltes MAP poden passar desapercebudes

La prevalença de la MAP és més gran que la percebuda pels professionals sanitaris, així com les seves repercussions, tant clíniques com socials i econòmiques, el que la converteix en un important problema de salut. És, per tant, una malaltia infraestimada i infradiagnosticada.

______________________

Guía española de consenso multidisciplinar en Enfermedad Arterial Periférica de extremidades inferiores 2012

Guía de práctica clínica Enfermedades arteriales periféricas (ESC 2012)

Su comentario ha sido enviado con éxito. Gracias por comentario!
Deja un comentario
Captcha
Comentarios de Facebook